1. listopadu došlo k zásadní změně při platbě daně z nabytí nemovitosti.

 

Česko bylo jeden z mála států, kde daň při prodeji nemovitosti hradil prodávající. Nyní se tedy jedná spíše o narovnání jakéhosi standardu, byť se to mnohým z nás nelíbí.

 

Došlo ale ještě k jedné zásadní změně. Nyní už se nemůže prodávající a kupující domluvit, kdo z nich daň uhradí. Jak je uvedeno v titulku. Nyní hradí 4 % kupující a jak se říká, přes to nejede vlak. Hlavním důvodem je fakt, že v případě nezaplacení daně se mnohem lépe vymáhá z někoho, kdo majetek nabyl. Než z toho, kdo ho právě prodal.

 

Kupující musí změnit chápání.

 

Teprve až praxe ukáže, jak si to tzv. sedne. Každopádně dnes musí kupující při hledání nemovitosti v inzerci počítat s tím, že k inzerované částce je potřeba přičíst ony 4 %. Pokud to samozřejmě není uvedeno v samotném inzerátu jinak. Bude tak docházet k drobným zmatkům a zřejmě i debatám na téma „to je, nebo není včetně daně?“.

 

Každopádně doporučuji, poradit se před prodejem nemovitosti s profesionálem, který tyto praktické kroky zná a velmi dobře se v nich orientuje. Nejen daň z nabytí nemovitosti je totiž nezanedbatelná částka. Proto je vhodné prodej nemovitosti konzultovat s odborníkem a eliminovat fakt, že se o nějaké peníze připravíte.

V posledních letech se i v České republice rozmohl další nežádoucí jev a tím jsou krádeže nemovitostí. Pro ty, kteří se s touto informací ještě nesetkali nebo se domnívají, že zrovna jich se toto nebezpečí netýká, doporučuji přečíst si např. tento článek.  Přijít o svůj mnohdy největší nebo jediný majetek je snazší, než by si většina z nás uměla představit. Naštěstí existuje relativně snadný a levný způsob, jak svoji nemovitost ochránit před sofistikovanými poberty.

 

Jak si pohlídat svoji nemovitost?


O tom, že se s nemovitostí něco děje, někdo ji prodává, či žádá do katastru zapsat jakékoliv další právo (například věcné břemeno), můžete být jako její vlastník automaticky informován, např. díky Službě sledování změn údajů o nemovitosti, kterou poskytuje Katastrální úřad.

 

Tuto službu může využít nejen vlastník nemovitosti, ale i zástavní nebo podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene a další subjekty, jejichž výčet je uveden na stránce Katastrálního úřadu Služba sledování změn.

 

Princip této pozoruhodné služby spočívá v tom, že jste jako její uživatel automaticky informován, že se s Vaší nemovitostí na katastru nemovitostí něco děje. Můžete si vybrat, zda budete o této změně informováni pomocí datové schránky, e-mailem nebo SMS. A pokud si žádnou změnu nepřejete, stačí  katastru napsat nesouhlasné vyjádření. Díky tomu můžete velice snadno a jednoduše zabránit zcizení Vaší nemovitosti.

 

Služba sledování změn stojí pro většinu vlastníků pouhých 200 Kč, a to NAVŽDY! Aktivace probíhá zpravidla do 24 hodin po zaplacení příslušného poplatku. Pro zřízení této služby je zapotřebí buď zajít osobně na katastrální úřad anebo zaslat žádost s úředně ověřeným podpisem. Vlastníci aktivní datové schránky nikam chodit nemusí, protože si mohou tuto službu zřídit pomocí internetové aplikace.

 

Budeme rádi, pokud Vám tyto informace budou něčím užitečné.

 

e-mail: zita@zitareality.cz tel.: +420 222 253 727